Skillnad mellan mineral och syntetisk olja

Mineral vs syntetisk olja

Likheten mellan mineralolja och syntetisk olja är att båda kan användas som motorolja. Men deras sammansättning, egenskaper, priser och några andra parametrar är olika. Bilsmörjning är en mycket viktig aspekt för att hålla motorn frisk. Därför, när du väljer rätt olja för ditt fordon, är det få saker att överväga. Om du kan förstå vad deras skillnader är är det lätt att välja mellan två enligt ditt behov.

Vad är mineralolja?

Mineralolja är en biprodukt från petroleumdestillation. Det är en färglös, transparent, luktfri vätska med en blandning av enkla alkaner. Dessa alkaner ligger inom intervallet C-15 till C 40. Mineralolja produceras i stor skala, alltså tillgänglig överallt till en mycket låg kostnad. Antalet användningsområden från mineralolja är många, så det är bra att ha en flaska mineralolja i hushållet. Deras användning utökas till många områden som smörjmedel, kosmetika, hygienprodukter, rengöring och underhåll, mat, medicin, etc. Även om det finns många användningsområden av mineraloljor är det vissa tvivel som handlar om säkerheten att använda den. Vissa petroleumderivat kan innehålla cancerframkallande polycykliska aromatiska föreningar, så det är tveksamt om mineralolja också innehåller dessa. Men mineralolja som används för kosmetika eller i medicin är mycket renad, så du behöver inte oroa dig för cancerframkallande ämnen. Dessutom har människor olika åsikter om mineralolja som är relaterade till hudåldring och orsakar akne. Därför uppmanar de att sluta använda kosmetika med mineralolja. Mineralolja används till stor del som ett smörjmedel i fordon och det finns fördelar och nackdelar med att använda den.

Vad är syntetisk olja?

Syntetisk olja innehåller kemiska föreningar som är konstgjorda. Detta används huvudsakligen som ett smörjmedel. Så genom att lägga till syntetiska molekyler, som inte är närvarande i naturliga råoljor, ökar smörjmedlet hos den syntetiska oljan. De tillsatta syntetiska molekylerna är utformade med jämn storlek och kemi för att minska friktionen, vilket ger den bästa smörjande effekten. Vidare har de överlägsna kemiska och fysikaliska egenskaper. AMSOIL Inc. kom först med syntetisk olja, och de använde detta som ett smörjmedel för att uppfylla API-servicekraven. Syntetisk olja var mycket populär på grund av dess förmåga att fungera vid extrema temperaturer (het eller kall) och att motstå lång och kraftig motoroperation utan problem, vilket har hög stabilitet. Annat än dessa finns det många fördelar i syntetisk olja. Till exempel motståndskraft mot oxidation och termisk nedbrytning, minskad förångningsförlust, längre motorlivslängd, förlängda avloppsintervaller, sålunda miljövänligt och lågt oljevfall etc.Det finns dock få nackdelar med det som högt pris, sönderdelning i vissa kemiska miljöer, kan inte användas i bilmotorer, etc.

Vad är skillnaden mellan mineralolja och syntetisk olja?

• Mineralolja extraheras från råolja, så det har naturligt tillgängliga molekyler, som finns närvarande i petroleum. Men i syntetisk olja finns det syntetiska molekyler, som har utformats för att tillgodose specifika behov. Syntetisk olja innehåller prestationsförbättrande tillsatser.

• Syntetisk olja ger överlägsen smörjning jämfört med mineralolja. Därför ökar syntetisk olja motorns hållbarhet.

• Syntetisk oljepris är mycket högre jämfört med mineralolja.

• Syntetisk olja används som bilsmörjmedel, medan mineraloljor har ett stort antal applikationer.