Skillnad mellan äldsta pengar och deposition

Tjäna pengar mot deposition

Trängsta pengar och deposition är två termer som bör förstås med skillnad. Tjäna pengar är något som ligger nära pantsättning men är något annorlunda än det. Tjäna pengar betalas på tro. Därför är det inte lika starkt som pant. Det kan med andra ord sägas att allvarlig pengar är baserad på försäkran medan pantet bygger på säkerhet.

Erforderliga pengar kräver perfekt förståelse mellan givaren och låntagaren. Säkerhetsdepositioner krävs mest av uthyrare av lägenheter och kommersiella affärer. Detta är ett försök att skydda sina lägenheter eller kommersiella platser mot eventuella knep hos hyresgästerna. Många tvister och ärenden om tvister ses i fallet med de inlåning som krävs av bostadsrätter.

Kommunerna hade alltså kommit till räddning av hyresvärdarna genom att tillåta dem att hålla tillbaka de säkerhetsavgifter som utförs av hyresgäster, även efter att de har lämnat lokalerna. Vid tvister har kommunerna tillåtit hyresgästerna att få något intresse av depositionen från hyresvärdarna.

Tjäna pengar ges på tro och det finns ingen avsikt att göra affärer i det, medan säkerhetsinlåning samlas in med affärsmässiga motiv. Detta är en av de största skillnaderna mellan allvarliga pengar och deposition. Det finns en grund för tillit när det gäller säkerhetsdepositioner, men det finns ingen grund för tillit när det gäller allvarliga pengar. Långivaren kommer endast uppvisa tro på mottagaren när det gäller allvarliga pengar.

Den part som gör förskottsbetalning vid deposition har ingen rätt att kräva att pengarna återlämnas eftersom han är bunden av ett kontrakt. Det finns inget sådant avtal mellan parterna i fråga om allvarliga pengar som är grundade på försäkran.