Skillnaden mellan kostnadscenter och vinstcenter

Kostnadscenter vs Profit Center

Företagen har ett antal verksamhetsenheter som är väsentliga för att affären ska fungera smidigt. Det finns vissa verksamhetsenheter som genererar intäkter för företaget medan det finns andra verksamhetsenheter som leder till kostnader och kostnader. Oavsett sätt är båda dessa typer av enheter som kallas vinstcenter och kostnadscentraler avgörande för all verksamhet. Resultatcentra kommer att göra stora vinster kontinuerligt medan kostnadscentra inte direkt skapar vinst men är kritiska för ett företags långsiktiga lönsamhet och framgång. Artikeln tar en närmare titt på de två typerna av operativa enheter och förklarar likheterna och skillnaden mellan kostnadscenter och vinstcenter.

Kostnadscenter

Ett kostnadscenter är en division eller en del av en övergripande organisation som skapar kostnader för företaget men inte direkt deltar i att generera vinst. En typisk organisation kommer att ha ett antal kostnadscentraler som är avgörande för deras affärsverksamhet som kundservice, forskning och utveckling, branding och marknadsföring etc. Kostnadscentra är ganska kostsamma att upprätthålla och medan de resulterar i vinstproduktion i det långa loppet finns det ingen direkt vinstproduktion. De är vanligtvis kritiska för företagets långsiktiga vinster och finansiella hälsa och därför är dessa kostnadscentraler avgörande för att företagets verksamhet ska fungera smidigt. Till exempel kommer ett företag som upprätthåller ett kostnadscenter inte att få en direkt vinst från den. Att ha bra kundservice kommer dock att öka kundtillfredsställelsen och förbättra företagets rykte, vilket kan påverka försäljningen starkt.

Profit Center

Resultatcentra är avdelningar, sektioner eller delar av företag som är ansvariga för att skapa vinster. Vissa vinstcentraler står för en stor andel av företagets totala inkomst och kan till och med vara en av de viktigaste avdelningarna eller divisionerna i företaget. Vinsten som skapas av vinstcentren kommer att användas för att täcka kostnader, att finansiera kostnadscentra, att investera, utveckla och expandera till nya affärsföretag. Ett av företagets huvudresultatcentraler är deras försäljningsavdelning, som står för en stor del av bolagets intäkter. Resultatcentra verkar för att skapa vinster och därför kräver vinstcentralerna aggressiva förvaltningstekniker för att hålla kostnaderna kontrollerade.

Vad är skillnaden mellan kostnadscenter och vinstcenter?

Företagen består av en samling enheter, divisioner och sektioner som kallas driftenheter. Vissa enheter skapar stora intäkter och vinster för ett företag medan vissa enheter leder till kostnader och kostnader. Båda typer av operativa enheter leder dock till vinst och kan generera vinst antingen direkt eller indirekt. Resultatcentra som försäljningsavdelningar är vinstcentraler som är ansvariga för en stor del av företagsvinster. Kostnadscentra som forskning och utveckling, marknadsföring, kundservice, IT och underhåll resulterar i stora korta kostnader men utan dessa avdelningar kan ett företag inte göra långsiktiga vinster. Därför är kostnadscentraler avgörande för lönsamhet och lönsamhet på företagens framgångar.

Sammanfattning:

Cost Center vs Profit Center

• Företag består av en samling enheter, divisioner och sektioner som kallas driftenheter. Vissa enheter skapar stora intäkter och vinster för ett företag medan vissa enheter leder till kostnader och kostnader.

• Ett kostnadscenter är en division eller en del av en övergripande organisation som skapar kostnader för företaget men inte direkt deltar i att generera vinst. Det kan emellertid bidra indirekt till vinstproduktionen.

• Resultatcentra är avdelningar, sektioner eller delar av företag som ansvarar för att skapa vinster.