Skillnad mellan clearing och förlikning

Clearing vs Settlement

Clearing och avveckling är två viktiga processer som utförs vid genomförande av transaktioner på finansmarknader där ett antal Finansiella värdepapper kan köpas och säljas. Clearing och avveckling gör det möjligt för clearingföretag att förverkliga eventuella rättighetsförpliktelser som skapas i samband med värdepappershandel och att arrangera så att medel och värdepapper kan överföras på ett korrekt och korrekt sätt. Artikeln förklarar tydligt hur varje av dessa funktioner faller i processen för värdepappershandel, förklarar förhållandet mellan de två processerna och belyser likheterna och skillnaderna mellan clearing och avveckling.

Vad är Clearing?

Clearing är processen att lösa fordringar på en uppsättning finansiella institut mot fordringar från andra finansiella institutioner. Processen för clearing sker mellan tiden när en handel utförs och en avräkning görs. När en handel är genomförd eller genomförd på en finansmarknad, kommer clearingorganet att anmälas, som sedan ska genomföra processen att rensa transaktionen. Clearing liknar bokföring, där clearinghuset uppdaterar databaserna genom att matcha köparen och säljaren av transaktionen, vilket bekräftar att båda parter är överens om handelsvillkoren. Därefter kommer clearinghuset att engagera sig i en process som kallas "nätning". '

Eftersom ett stort antal affärer och transaktioner uppträder på finansmarknaderna på en dag använder clearinghuset ett automatiserat system för att avveckla köp- och försäljningsorderna så att endast några transaktioner faktiskt måste avgöras. När köparna och säljare matchas och nettas exakt kommer clearinghuset att informera parterna i transaktionen och göra arrangemang för att överföra fonderna till säljaren och värdepapperen till köparen.

Vad är förlikning?

Förlikning är det steg som kommer till sist för processen med värdepappersinköp. Vid avveckling kommer köparen att slutföra sin sida av transaktionen genom att göra nödvändiga betalningar till säljaren, och säljaren kommer i sin tur att överföra de värdepapper som köpts till köparen. Förlikning kommer att slutföras när clearingbolaget överför äganderätten till värdepapperen till köparen och när pengarna överförs till säljaren. Aktier och obligationer avvecklas efter 3 dagar från dagen för genomförandet. statliga värdepapper, optioner och fonder löser sig en dag efter genomförandedagen och inlåningsintyg är vanligtvis avvecklade samma dag som genomförandet.

Vad är skillnaden mellan Clearing och Settlement?

Clearing och avveckling är båda processerna utförs av ett clearinghus i samband med värdepappershandel. Det är viktigt att ett starkt clearing- och avvecklingssystem inrättas för att upprätthålla den smidiga värdepappershandeln på finansmarknaderna. Clearing är den andra delen av processen som kommer efter handelens genomförande och före avveckling av transaktionen. Clearing är där köpare och säljare matchas och bekräftas och transaktioner nettas ned (uppsättning köp med säljtransaktioner) så att endast några transaktioner faktiskt måste slutföras. Förlikning är det sista steget i processen där clearinghuset kommer att överföra ägandet av de värdepapper som köpts till köparen och överföra medel till betalning till säljaren.

Den främsta fördelen med clearing- och avvecklingssystemet är transaktionernas säkerhet. Eftersom processen genomförs av ett clearingföretag, kan köpare och säljare se till att leverans av värdepapper och medel kommer att ske på ett korrekt och korrekt sätt.

Sammanfattning:

Clearing vs Settlement

• Clearing och avveckling är två viktiga processer som genomförs vid genomförande av transaktioner på finansiella marknader där ett antal finansiella värdepapper kan köpas och säljas.

• Det är viktigt att ett starkt clearing- och avvecklingssystem inrättas för att upprätthålla den smidiga värdepappershandeln på finansmarknaderna.

• Clearing är processen att lösa fordringar på en uppsättning finansiella institut mot fordringar från andra finansiella institut.

• Clearing liknar bokföring, där clearinghuset uppdaterar databaserna genom att matcha köparen och säljaren av transaktionen, vilket bekräftar att båda parter är överens om handelsvillkoren.

• Vid avveckling kompletterar köparen sin sida av transaktionen genom att göra nödvändiga betalningar till säljaren och säljaren, i sin tur, överföra de köpta värdepapperen till köparen.