Skillnaden mellan VD och VD

VD vs VD

Gone är de dagar då organisationsstrukturen var lika enkel som ledning och anställda, med de är en ägare som behöll chefer och anställda för att driva affärerna. Idag, när företagen blir större och specialiserad i verksamheten, har nomenklaturerna för inlägg i stora organisationer blivit förvirrande för många att förstå. VD och VD är två sådana tjänster som indikerar den högsta rankade tjänstemannen i ett företag. Denna artikel försöker se närmare på de två inläggen för att se om det verkligen finns skillnad.

Om du råkar vara i Storbritannien eller något av Commonwealth-länderna är chansen att du möter beteckningen MD oftare än VD, vilket är en titel som används vanligare i USA och många andra europeiska länder. MD heter direktören, och han är den mest kraftfulla officer i ett företag. Han är ansvarig för den dagliga verksamheten i bolaget och är en länk mellan ledningen och styrelsen, som själv är en av styrelsens ledamöter. I USA är denna person märkt som VD eller koncernchef. I USA finns ett system för prefixering av ordförvaltaren innan en nyckelansvarig ansvarig för vissa roller och ansvarsområden som Chief Financial Officer (CFO) och COO (Chief Operating Officer).

För att skilja mellan styrning och ledning och för att säkerställa att för mycket av makt inte är koncentrerad i en ensam persons händer har posten som verkställande direktör skapats så att han trots att han är mest kraftfulla tjänsteman är fortfarande ansvarig för styrelsen. Han är fartygets kapten i den meningen att han hålls ansvarig för att bolaget efterföljare misslyckas. Han utför många roller som en motivator för de anställda, kommunikatör mellan ledning och styrelse, beslutsfattare, även en förhandlare.

I sällsynta fall finns både en verkställande direktör och en verkställande direktör i samma företag. Man ser att MD är ansvarig för specifika verksamheter i en viss fabrik eller fabrik medan VD ser efter verksamheten i hela företaget.

Vad är skillnaden mellan VD och VD?

• I Storbritannien och andra Commonwealth-länder är det VD som är högst rankad tjänsteman i ett företag

• I USA står VD: s chef för VD och motsvarar den som VD i Storbritannien

• I sällsynta fall finns både en VD och en VD i ett företag. I sådana fall är det VD som innehar bolagets styrkor.

• Både VD och VD är ansvariga för styrelsen som ser efter aktieägares intressen.