Skillnad mellan administration och likvidation

Administration vs Likvidation

Administration och likvidation är två termer som ofta används i begreppet skuldkonsolidering. Båda dessa villkor ska förstås på olika sätt. Administration är en rättslig process där avdragsminskningen sker och kreditorerna betalas en gång om tre månader.

Likvidation är en juridisk process å andra sidan där tillgångar säljs i ett bud för att minska skuldens börda och domstolen kommer också att tilldela någon att ta hand om och hantera din ekonomi. Detta är en av de stora skillnaderna mellan administration och likvidation.

Det är viktigt att notera att återbetalningsperioden är mycket längre vid administrering. Å andra sidan kan domstolen inte rikta dig för att hantera din ekonomi eller hantera din ekonomi vid likvidation.

Likvidation är ett dyrt förfarande i den meningen att du kommer att vara svartlistad i cirka 30 år tills samma domstol meddelar att du är perfekt rehabiliterad. Blacklisting innebär att du inte har rätt att få några fler lån någonstans.

Likvidation påverkar inte bara dig men det påverkar andra familjemedlemmar, till exempel din son och andra. Även din son skulle inte kunna få lån på grund av effekten av blacklisting gjort på dig. Därför anses likvidation vara dyrbar.

Även om återhämtning är det främsta motivet bakom båda dessa rättsliga förfaranden görs det under en längre tid vid administration och snabbt vid likvidation. Detta är en annan viktig skillnad mellan de två.

Det är ofta farligt om du inte vet skillnaden mellan administration och likvidation. Detta gäller särskilt om du väljer skuldkonsolidering. Om du inte vet skillnaden mellan de två, då skulle du sluta med att betala flera dollar mer än vad du borde ha betalat till dina fordringsägare.

Det är viktigt att veta att likvidation av tillgångar sker huvudsakligen till förmån för de osäkrade fordringsägarna. Termen "likvidation" bör förstås i rätt mening. Det innebär bara ett företags process att omvandla tillgångarna till likvida pengar. Därför kallas det likvidation.

Å andra sidan består administrationen av att någon hanterar dina tillgångar och pengar för att betala av fordringsägarna. Administration skulle bara innebära ledning. Detta är huvudsyftet med termen "administration".