Skillnad mellan 2G och 3G-nätverksteknik

2G vs 3G Network Technology

Initialiseringen av kommunikationsnät började med den analoga (1G) mobiltelefonin där många av funktionerna i nuvarande nätverk var inte tillgängliga, till exempel SIM osv. Mobiltelefoniutvecklingen började med GSM (2G) och nu ligger vi på dörren steg till 4G som passerar 2. 5G, 2.75G, 3G och 3. 5G.

2G (GSM) nätverksteknik

Global System för mobil kommunikation är också känd som 2G är det första försöket att standardisera moderna digitala cellulära koncept. Teknologistandarden introducerades först 1991 och sedan dess har antalet abonnenter ökat över 200 miljoner under 1998. Standarden har blivit så populär bland folk sedan röstöverföringen var en stor framgång och med de tekniska framstegen blir GSM-telefoner praktiska.

Enligt specifikationer består GSM-telefoner av en identifierare som används för att autentisera abonnenten i nätverket och kallade den som SIM (Subscriber Identity Module). Den multipelåtkomstteknik som används är en hybridversion av FDMA (Frequency Division Multiple Access) och TDMA (Time Division Multiple Access) för att öka abonnentstöd i en given cell. Även cellbegreppet är också befolket och för att täcka luftgränssnittet är ett område uppdelat i små hexagonala områden som är kända som celler och var och en omfattas av 3 GSM-antenner.

GSM-radiogränssnittet har en datahastighet på 270 Kbps och talkanalens bandbredd är begränsad till 200 kHz vilket är tillräckligt för att bära röstdata. Spektrumallokeringen för GSM via 3GPP består av 14 band där följande band används starkt i mobilnät som GSM 850, GSM 900, GSM 1800 och GSM 1900. Här använder uplink och downlink olika band för kommunikation och duplexavståndet är 45 MHz för GSM 900 band. Så upplänksfrekvenserna är 890-915 MHz och nedlänksfrekvensbandet är 935-960 MHz och varje band delas upp i 200 kHz-kanaler.

Spektrumutnyttjande för GSM faller i flera band som GSM 900 och GSM 1800 (DCS) som används i områden som Asien, Europa etc. och GSM 850 och GSM 1900 som används främst i USA och Kanada.

3G-nätverksteknik

Eftersom mobilnätverk växer är röstöverföring inte den enda anläggningen som tillhandahålls via nätverken. Vidare är det förbättrat för att stödja höga datahastigheter för applikationer som videosamtal, streaming video och ljud, videokonferenser och multimediaapplikationer etc i en mobil miljö. Det finns två samarbeten, nämligen 3GPP och 3GPP2, den senare är den som gör standarder för 3G baserat på CDMA-teknik.

Enligt ITU (International Telecommunications Union) måste följande krav uppfyllas av vilket nätverk som ska kallas som ett 3G-nätverk enligt 3GPP.Dataöverföringshastigheter (nedlänk) på minst 144 kbps för att flytta handenheter och 384 kbps för gångtrafik och 2 Mbps i inomhusförhållanden för downlink. På begäran bandbredd och 2 Mbps bredband internetåtkomst anges också av 3GPP.

Den multipla åtkomsttekniken som används är CDMA och som bygger på en pseudo-slumpkod för varje användare som ger full tillgång till bandbredd i luftgränssnittet. CDMA-tekniker som CDMA2000, CDMA2000 1x EV-DO används på olika ställen över hela världen för 3G-nätverk och bandbredd är 1. 25MHz för CDMA 2000 och WCDMA använder 5 MHz bandbredd.

Skillnad mellan 2G och 3G Network Technologies

1. 2G är GSM-specifikationen avsedd för mobilkommunikation för röst och 3G är specifikationen för mobil kommunikation med förbättrade tjänster för andra mobila användare än röst.

2. GSM använder TDMA och FDMA för flera åtkomstteknik och 3G använder variationer av CDMA-teknik som WCDMA, CDMA2000, CDA2000 1X EV-DO.

3. GSM-gränssnittets datahastighet är 270 Kbps och 3G tillåter minst 2 Mbps nedlänk i stationär mobil och 384 kbps under flyttning.

4. A5-krypteringsalgoritmen används i 2G och en säkrare KASUMI-kryptering används i 3G-mobilkommunikation i autentiseringsprocessen.

5. 2G använder kanalbandbredd på 200 kHz för talöverföring och 3G-användning 1. 25 MHz-kanal.

Relaterade ämnen:

1) Skillnad mellan 3G och 4G nätverksteknik

(2) Skillnad mellan 4G och 5G-nätverk