Skillnad mellan entreprenörskap och entreprenör

Entreprenörskap vs Entreprenör

Till en ledig observatör kan titeln se ut som en missnöje. Han har rätt att tänka på att entreprenörskap relaterar till aktiviteter som en entreprenör njuter av, och på ett visst sätt har han rätt. Det är trots allt en föreläsare som gör föreläsare och en kapten i ett idrottslag som gör kaptenskap. Men om man dyker djupt, kommer han att upptäcka att den ursprungliga ordet entreprenör som kommer från ett franskt ord entrependre har, med tidens gång förlorat mycket av sin betydelse och idag hänvisas i allmänhet till någon person som åtar sig ett nytt företag eller gör affärer på egen hand. Men betydelsen av ordet entreprenörskap har inte utspätt med tidens gång och hänvisar till alla de attribut som en entreprenör ska ha. Denna artikel kommer att försöka lyfta fram skillnaderna mellan en entreprenör i modern tid och entreprenörskap.

Således finner vi att ordet entreprenör har många betydelser längs ett kontinuum där den ena extremen är den person som inte tror på att anpassa sig efter världen utan hellre vågar anpassa världen enligt hans vision, och på den andra extremen är någon som försöker eller åtar sig ett affärsföretag på egen hand men skiljer sig inte från en gemensam affärsman. Men kvaliteterna hos en sann entreprenör kallas entreprenörskap som kan eller kanske inte gäller alla entreprenörer i modern tid. Låt oss titta närmare på dessa egenskaper.

Entreprenörskap är ett attribut som gör en person till en pionjär, en visionär som har en dröm och strävar efter att uppfylla den drömmen trots alla hinder och hinder. I alla tider, som en entreprenör tror på, har han blivit lurad som omöjlig, men han har bevisat sina kritiker felaktiga, eftersom han tar misstag och misslyckanden i hans steg och lär sig från sina misslyckanden som ett steg till framgång. Det är hans tro på sin övertygelse att han trots begränsade resurser gör det möjligt och gör att andra följer sin design eller produkt.

Entreprenörskap är en sällsynt kvalitet som har bakom all utveckling och uppfinningar i mänsklig civilisation. Det måste ha varit en entreprenör som fann närvaron av ledningar i kommunikation ett hinder som måste tas bort till varje pris och slutligen lyckades uppfinna en mobiltelefon. Annars skulle vi ha lita på trådbundna telefoner idag. Detsamma kan sägas om alla moderna prylar som var otänkbara bara några decennier sedan.

I dagens omständigheter, när företag har svårt att överleva på grund av snedkonkurrens, finns det mer behov än någonsin för entreprenörer och entreprenörskap att fortsätta att komma med innovationer som hjälper företag att utforma nya produkter för att hålla sig inför andra.

I korthet:

Entreprenör vs Entreprenörskap

• Tekniskt sett är det som en entreprenör gör bör vara entreprenörskap

• Men entreprenörsord har blivit utspätt med tidens gång och alla företagare och de som börjar satsa på deras egna kallas helt enkelt entreprenörer.

• Entreprenörskap är en sällsynt egenskap för att kunna se framtiden och fånga möjligheter när det inte finns något för vanliga människor och implementera nya idéer och innovationer.

• I dagens tid kanske alla entreprenörer inte har entreprenörskap.