Skillnad mellan kommunikation och effektiv kommunikation

Kommunikation vs effektiv kommunikation

Kommunikation är ett verktyg som låter oss dela våra tankar, känslor och åsikter med andra. Människan kommunicerade redan före språkutvecklingen, och till och med idag sker mycket kommunikation genom icke-verbala medel som kroppsspråk, tecken och symboler och våra ansiktsuttryck. Men verbal kommunikation utgör ryggraden i all kommunikation. Det finns ett annat koncept som kallas effektiv kommunikation och blir allt viktigare i dessa dagar. Att öka kommunikationseffektiviteten och få folk att förstå vad som är avsett är kärnan i effektiv kommunikation. Denna artikel avser att skilja mellan de två relaterade begreppen.

Kommunikation

Kommunikation är den process som tillåter en person att låta en annan person känna till sina tankar och känslor. Kommunikation kan vara verbal med ett talat språk, det kan skrivas som text på papper eller SMS, eller det kan vara genom kroppsspråk och ögonkontakt. Det grundläggande syftet med kommunikation är att dela åsikter och tankar. Människor pratar bara med varandra för att dela sina idéer och åsikter. Att dela information och använda språk för att övertala andra att se vår synpunkt är kärnan i kommunikationen. Kommunikation färdigheter är mycket viktigt och grunden för våra interpersonella relationer. Faktum är att vår framgång i alla våra ansträngningar är beroende av hur väl vi kommunicerar med andra.

Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation är ett begrepp som betonar vikten av att vår produktivitet och effektivitet ökar när vi lyssnar på ett meddelande och svarar på det efter att ha förstått det på det sätt det var avsedda av avsändaren. Det är ett faktum att man ska stiga i livet, vare sig i affärer eller i en organisation, måste man kommunicera bra med kollegor och överordnade. Det är ett faktum att varje individ är annorlunda och kommunicerar på ett annat sätt. Presentationen av ett meddelande eller synvinkel är inte allt som finns i kommunikationen. Det är självklart viktigt, men lika viktigt är hur du anpassar sig efter lyssnarnas personlighet för att bära över din synvinkel.

Alla har olika världsutsikt och tittar på saker, personer och problem på olika sätt. Det är det som gör effektiv kommunikation en stor utmaning. Oavsett vilken ålder och kön du än är, är det enkelt att vara en effektiv kommunikatör.Det finns många hinder för effektiv kommunikation, som antaganden människor gör om andra människor och problem, gör mönster för kommunikation och fortsätter att återvända till dem, vara en dålig lyssnare och så vidare.

Kommunikationsmiljön är mycket viktig för att öka effektiviteten. Du vet hur man pratar med ett litet barn och också hur man pratar på ett annat sätt när framför din lärare eller chef. Vår kroppsspråk berättar mycket om vår positiva avsikt eller brist på det under kommunikationen. För att effektiv kommunikation ska äga rum måste lyssnaren eller mottagaren få samma meddelande från innehållet såväl som vårt kroppsspråk.

Vad är skillnaden mellan kommunikation och effektiv kommunikation?

Kommunikation är en tvåvägsprocess där talaren säger något och lyssnaren tar emot någonting. Effektiv kommunikation säkerställer emellertid att mottagaren bara får det meddelande som avsändaren avser att ge.

Kommunikation kan vara verbal, skriftlig eller till och med genom kroppsspråk. Många människor är inte bra kommunikatörer därmed missar många möjligheter. Det är dock möjligt att lära sig effektiv kommunikation för att förbättra sina interpersonella relationer. Detta uppnås genom att ta bort hinder som är självtillverkade, såsom antaganden. Det finns också tekniker som leder till bättre och effektiv kommunikation.