Skillnad mellan coachning och rådgivning

Coaching vs counseling

Coaching och rådgivning är ord som har blivit mycket vanligt i nuvarande tider. Det här är handlingar eller processer som innebär att hjälpa och bistå individer och grupper, förbättra deras prestanda eller hjälpa dem att lära sig nya färdigheter. Rådgivning används mer i fråga om upplösning av interpersonella relationer och personliga, mentala konflikter, medan coaching används mer när det gäller undervisning och träning. Trots likheter i dessa två begrepp finns det många skillnader som kommer att diskuteras i den här artikeln.

Rådgivning

Rådgivning är en process som utförs av yrkesmän som kallas rådgivare, för att hjälpa sina kunder att övervinna mentala och sociala problem. Människor som har känslomässiga problem går upp till dessa proffs för hjälp. Rådgivare försöker lösa de känslomässiga problemen genom att ställa frågor och slå en konversation så att de löser problemet med roten. Efter diagnos försöker rådgivare att lösa dessa problem genom att föreslå förändringar i sitt beteende, perspektiv och sättet att interagera i personliga relationer.

Rådgivning deltar i individens förflutna i ett försök att förstå orsaken till problemen som känns av individer. Det är en konversation med en expert som hjälper människor att få en bättre förståelse för sitt eget beteende och känslor. Counseling låter människor identifiera sina tankemönster och föreslår förändringar som börjar bli bättre.

Rådgivning hjälper till att lindra symptom på ångest och depression, hos individer, genom att ta bort baslösa rädslor och bättre hantera omständigheterna. Rådgivning hjälper också till i upplösning av mentala konflikter och frustrationer, vilket ofta leder till bättre interpersonella relationer. Rådgivning hjälper till att utöka horisonterna i människors liv som står inför mentala och känslomässiga problem.

Coaching

Coaching är ett ord som är mycket nära förknippat med tränaren och instruktören. Vi är alla medvetna om tränare av sportspersoner, och det finns spridning av coaching-centra för att hjälpa studenterna att klara konkurrenskraftiga tentor på alla platser runtom oss. Det finns coaching för att förbättra kompetensen inom ett visst område och att förbättra prestandan hos anställda på en arbetsplats. Oavsett om du vill lära dig ett nytt språk eller en särskild dansform, finns coaching tillgänglig med instruktörer som demonstrerar och hjälper till i inlärningsprocessen. Om du vill vara en kroppsbyggare behöver du coaching med hjälp av en tränare eller en handledare som skulle berätta för exakt hur övningar och rätt mat ska äta enligt schema.Coaching kan anpassas som i en till en träning, eller det kan vara storskalig coaching där ett stort antal personer deltar i seminarier eller klasser för att förbättra sina färdigheter.

Vad är skillnaden mellan coachning och rådgivning?

• Rådgivning deltar i individens förflutna, för att hjälpa till att göra nuvarande bättre. Å andra sidan ser coaching ut för närvarande för att förbättra framtiden.

• Coaching är främst att förbättra prestanda eller färdigheter medan rådgivning främst är att hjälpa till att lösa känslomässiga problem och konflikter i interpersonella relationer.

• Rådgivning sker idag i många samhällsskikt såsom äktenskapsrådgivning, psykologisk rådgivning och karriärrådgivning och så vidare. Å andra sidan har coaching också spridit sig i alla samhällsskikt i dessa dagar.

• Rådgivare är utbildade för att diagnostisera problem i ett försök att hjälpa kunder att lösa sina psykiska och emotionella konflikter, medan tränare främst är inblandade i målinställningar och förbättrar klienternas nuvarande kompetensnivåer.