Skillnad mellan kassaflöde och nettointäkter

Kassaflöde mot nettoinkomst

Kassaflöde och nettoresultat är ofta vanliga i bokföringen. Människor förvirrar ofta mellan kassaflödet och inkomsttänkandet att det är detsamma. Men i verkligheten är dessa helt olika begrepp men relaterade till tillgången på pengar. Medan kassaflödet avser pengar som kommer in och går ut ur verksamheten hela tiden, är vinsten alltid vad som återstår i slutet av ett budgetår med ägaren av ett företag. Medan det är vinster som en företagsägare är mer intresserad av är det i verkligheten ett kassaflöde som är livsnerven i något företag, eftersom det säkerställer tillgången på pengar som krävs för den dagliga verksamheten samt investeringar som ska göras för att skapa kapital tillgångar. Låt oss se skillnaden mellan kassaflöde och nettoresultat.

Kassaflöde och nettoresultat är två parametrar som kan berätta mycket om företagets ekonomiska hälsa. Dessa två kan tydligt ses i bolagets bokslut.

Kassaflöde

För de som förbereder konton för ett företag, hänvisar kassaflödet till det belopp som ett företag tar emot och spenderar under en viss tid. Du kan inte ta försäljning på kredit som kassaflöde och det är faktiskt de pengar du har samlat in och har till ditt förfogande att spendera på affärer.

Nettointäkter

Nettoresultat, å andra sidan, är vinst eller förlust som genereras efter att alla kostnader och kostnader har dras av från resultatet. Nettoresultatet är generellt längst ner i ett finansiellt uttalande och lätt att hitta.

Skillnad mellan kassaflöde och nettointäkter
Skillnaden mellan kassaflöde och nettoresultat uppstår när försäljningen som inte har tagit in pengar läggs till i försäljningskolonnen. Detta medför att nettoresultatet blir mer än det faktiskt är. Pengarna är ännu inte tillgängliga som kassaflöde och kan därför inte spenderas. Kassaflöde är sålunda pengar som kommer in och går ut, inkomst är kassaflöde minus alla kostnader.

I korthet:

• Kassaflöde och nettoresultat är viktiga parametrar i bolagsräkningen

• Nettoresultat är de pengar som kvarstår hos ägaren vid slutet av en räkenskapsår medan nettoflödet är pengarna som går in och ut ur verksamheten vid vilken tidpunkt som helst

• Kassaflödet visar var pengarna har kommit från och var den går i form av utgifter. Å andra sidan är nettoresultatet en viss siffra längst ner i ett finansieringsöversikt