Skillnad mellan kassa och vinst

Kontant mot vinst

Kontant och vinst är två lika viktiga komponenter i alla affärer. Kassaflödet mäts med kontantpositionen och kassaflödesanalysen, medan vinsten kan ses i bolagets resultaträkning. Företagen står ofta inför dilemmaet om de ska fokusera på kassagenererande eller vinstmaksimering. Ett företag kan besluta att erbjuda säljfrämjande åtgärder för att generera snabba pengar genom försäljning, men kan sluta offra långsiktig vinst. Artikeln ger en omfattande förklaring om termerna kontant och vinst och visar likheterna och skillnaderna mellan de två.

Resultat

En vinst görs när ett företag kan göra tillräcklig inkomst för att överträffa sina kostnader. Termen "vinst" används i motsats till överskott eftersom företaget i referens är verksamt med det enda oroet att göra vinst. En företags vinst beräknas genom att minska alla utgifter (räkningar, hyror, löner, råmaterialkostnader, ny utrustningskostnad, skatter etc.) från den totala inkomsten som ett företag producerar. Vinster är viktiga för ett företag eftersom det är den avkastning som företagare får för att bära kostnaderna och riskerna med att driva verksamheten. Vinster är också viktiga eftersom det ger en uppfattning om hur framgångsrikt verksamheten är och kan bidra till att attrahera extern finansiering. Vinster kan också återinvesteras i verksamheten, för att öka verksamheten ytterligare, och det kommer då att kallas behållt vinst.

Kassa

Företagets drift, finansiell stabilitet, vinsttillverkningskapacitet och betalningsförmåga för löpande kostnader och kostnader beror på det belopp som bolaget innehar. Kontanter kan vara i ett antal former, t.ex. genom inkomster som erhålls, medel som hålls i bankkonton, medel som ska tas emot från gäldenärer, kontanter som hålls i hand etc. Företagen använder kontanter för olika ändamål. att producera varor och tjänster, att köpa råvaror och maskiner, att anställa och behålla sin personal etc.

Kassaflöde och kassaflöde är viktiga indikatorer på hur mycket pengar som innehas av företaget. Kontantpositionen är den mängd kontanter som för närvarande hålls i jämförelse med de pågående utgifterna och övriga förpliktelser. Kassaflöde är det uttalande som visar de förändringar som sker i kontanter som innehas av verksamheten. Ett positivt kassaflöde är fördelaktigt för alla affärer. Att ha en positiv kontantposition och kassaflöde hjälper bolaget att möta sina betalningsbehov och skuldförpliktelser och kommer också att leda till att pengar ackumuleras för framtida återinvesteringar och finansiell säkerhet.

Vad är skillnaden mellan kontanter och vinst?

Kontanter och vinst är två viktiga komponenter i alla affärer. De är lika viktiga och upprätthåller en god lönsamhet och kontantposition är avgörande för att verksamheten ska kunna fungera smidigt. Vinster är de medel som lämnas över för verksamheten, när alla utgifter har betalats. Kontanter som innehas av ett företag kan utvärderas av bolagets kassaflöde och kassaflödesanalys som ger en överblick över företagens kassaflöden och utflöden över tiden. Kontanter kan finnas i ett antal former; även vinsten som görs i försäljningen mottas kontant, vilket kan sättas in på ett bankkonto som används för att betala för andra utgifter, uppfylla betalningsskyldigheter eller att återinvestera i verksamheten.

Sammanfattning:

Kassa vs vinst

• Kontanter och vinst är två viktiga komponenter i alla affärer. De är lika viktiga och upprätthåller en god lönsamhet och kontantposition är avgörande för att verksamheten ska kunna fungera smidigt.

• En vinst görs när ett företag kan göra tillräcklig inkomst för att överträffa sina kostnader.

• Kontanterna kan finnas i flera former; även vinsten som görs i försäljningen mottas kontant.

• Kontantens innehav kan utvärderas av bolagets kassaflöde och kassaflödesanalys.

• Företagets drift, finansiell stabilitet, vinsttillverkningskapacitet och betalningsförmåga för löpande kostnader och kostnader beror på det belopp som företaget har.