Skillnad mellan barter och handel

Barter vs Trade < Även om handel och byteshandel är båda metoder som har använts för att erhålla erforderliga varor och tjänster genom åren, är det viss skillnad mellan byteshandel och handel. Det vill säga, medan byteshandel innebär utbyte av en produkt till en annan, innebär handel att utbyta pengar för varor. Handel sker också i råvaror, valutor, lager etc. Handel och byteshandel kan låta likna men det finns ett antal viktiga skillnader mellan byteshandel och handel. Det är viktigt att klart förstå varje koncept för att förstå deras likheter och skillnader. Följande artikel erbjuder en detaljerad översikt över varje och belyser deras likheter och skillnader.

Vad är Barter?

Barter är ett handelssystem där en part byter produkter, varor och tjänster för att erhålla erforderliga produkter, varor och tjänster som innehas av en annan. I ett bytessystem växlar inga pengar mellan köparen och säljaren. Istället bestämmer båda parterna för försäljningen hur mycket av en vara som är rättvis handel för en annan produkt eller tjänst. Eftersom människor tilldelar olika värden till olika produkter, gör ett bytessystem svårt att bestämma hur mycket av ett objekt som behöver erbjudas för en annan för att transaktionen ska bli en rättvis handel. Bartersystem användes i stor utsträckning för länge sedan innan världen utvecklade konceptet valuta för utbyte av varor. Ändå är bytessystemet fortfarande utbrett idag bland nationer, företag, företag, individer och företag. Bytessystemet gör handeln lättare för länder som upplever stor volatilitet i valutakonvertering och för länder som inte har tillräckliga ekonomiska resurser, men har stora volymer av varor som kan handlas för andra varor.

Vad är handel?

Handel är förhandling och utbyte av varor och tjänster för pengar eller för önskade varor och tjänster som innehas av en annan. Handel är å andra sidan en bredare term som inkluderar bytessystem, inköp av varor som använder pengar, internationell handel mellan länder, handel med råvaror, valutahandel, aktier och obligationer, handel mm. När världen utvecklats är begreppet valuta och pengar som ett byteshandel mellan parter blev en enkel övning eftersom ett fast och rättvist pris bestämdes för varje produkt eller tjänst. Numera handlas handel på många plattformar, inklusive internationell handel som är handel med varor och tjänster mellan länder genom betalning av internationella valutor som USD, GBP, JPY etc.Detta innebär emellertid valutakursrisk som kan vara ganska dyrt. Handel sker också på aktiemarknader där investerare köper och säljer värdepapper. Varuhandlare och valutahandlare handlar också om råvaror och valutor i syfte att göra vinster.

Vad är skillnaden mellan Barter and Trade?

Bytessystemet är en typ av handel som innebär utbyte av varor och tjänster utan att använda pengar som ett bytesmedel. Handel är å andra sidan ett bredare koncept som omfattar inte bara bytessystemet utan också internationell handel, handel med varor, valutahandel etc. Den största skillnaden mellan byteshandel och handel är att medan byteshandel inte innebär pengar, Andra former av handel sker med valuta som används som ett bytesmedel. En viktig punkt att notera är att handeln om huruvida byteshandel eller annat har utvecklat ett användbart system enligt vilket individer, företag och nationer kan utbyta eller sälja produkter eller varor som hålls i överskott och köpa eller erhålla önskade produkter, varor och tjänster. Uppfinningen av valuta har väsentligt förenklat denna process som gör handel bekväm och rättvist.

Sammanfattning:

Barter vs Trade

• Handel och byteshandel är metoder som har använts för att erhålla erforderliga varor och tjänster genom åren.

• Barter är ett handelssystem där en part byter produkter, varor och tjänster för att erhålla erforderliga produkter, varor och tjänster som innehas av en annan. I ett bytessystem växlar inga pengar mellan köparen och säljaren.

• Handel är å andra sidan en bredare term som inkluderar bytessystem, inköp av varor med pengar, internationell handel mellan länder, råvaruhandel, valutahandel, aktiehandel och obligationshandel mm. skillnaden mellan byteshandel och handel är att medan byteshandel inte innebär pengar, förekommer andra former av handel med valuta som används som ett bytesmedel.

• En viktig punkt att notera är att handeln om huruvida byteshandel eller annat har utvecklat ett användbart system enligt vilket individer, företag och nationer kan utbyta eller sälja produkter eller varor som hålls i överskott och köpa eller erhålla önskade produkter, varor och tjänster.

Ytterligare läsning:

Skillnad mellan traditionell handel och modern handel