Skillnaden mellan Bank OCC A / C och Bank OD A / C

Bank OCC A / C vs Bank OD A / C

Det finns många typer av bankkonton som folk inte är medvetna om eftersom de flesta kunderna har antingen sparkonto eller bara konton. Bank OCC A / C och Bank OD A / C är två specialkonton som gör det möjligt för företagare att ha krediten utan att behöva formellt ansöka om lån. Det finns många likheter i dessa två typer av konto, men det finns också vissa skillnader. Låt oss ta en titt på både OCC A / C och OD A / C.

OCC A / C

OCC avser Open Cash Credit och gäller för små och medelstora företagare. När det gäller OCC-konto kan kontoinnehavaren ha kontantkreditfacilitet mot sina aktier och fordringar. Syftet med lånet är att möta bristen på rörelsekapital i små och medelstora företag. Olika banker har olika kriterium för att bedöma gränsen för ett OCC-konto. I flertalet fall beräknas OCC-gränsen beroende på små och medelstora företags omsättning. I vissa fall kan MPBF eller kontanter budgetsystem användas för att bedöma gränsen för ett sådant konto. Ritning till en OCC-innehavare baseras på positionen av råvaror, färdiga lager, fordringar och de varor som är i färd med tillverkning. Det är inte så att teckningar på OCC-konto är osäkrade. För säkerhet kan aktier och fordringar vara bundna med banken. Det finns fall då banken kan kräva collaterals i form av mark och maskiner också. Gränsen för ritning granskas varje år och kan förlängas beroende på villkoret för små och medelstora företag.

OD A / C

OD-kontot är helt enkelt ett löpande konto med överföringsfaciliteten att nuvarande kontohavare som driver ett litet företag har rätt till någon bank. I vissa banker är denna anläggning endast tillgänglig på begäran genom en ansökan från kontoinnehavaren. När en gång har ställts in kan kontoinnehavaren utfärda en kontroll upp till den angivna gränsen även om han inte har pengar på sitt konto och han debiteras endast ränta på det övertagna beloppet för vilket tillämpliga räntor tas ut. OD är som ett banklån men är flexibelt i den meningen att man kan sätta in pengar i kontot och måste betala ränta endast på skillnaden mellan belopp som återtagits och det belopp som återstår i sitt konto.