Skillnad mellan årsredovisning och bokslut

Årsredovisning vs bokslutskommuniké

Redovisningar över alla finansiella aktiviteter i ett företag och är beredda på ett strukturerat sätt för att lätt kunna förstås av alla, främst investerare, aktieägare och SEC. En årsredovisning innehåller däremot mycket mer än enbart bokslut, men det grundläggande syftet är att tillhandahålla all relevant finansiell information om företaget till alla intressenter. Således finns det likheter i ett finansiellt uttalande och en årsredovisning som förvirrar många och de behandlar båda som samma som är felaktiga. Denna artikel kommer att förklara skillnaderna mellan de två för att undanröja all tvivel från läsarnas sinne.

En årsrapport är som ett resultatkort för en student som utfärdas i slutet av året när han har tagit alla prov. Det omfattar bland annat bokslut, resultaträkning, resultaträkning, redovisning av förändringar i eget kapital samt kassaflödesanalys. Men för en årsredovisning är dessa finansiella rapporter endast siffror som speglar den finansiella hälsan och vinst eller förlust som uppkommer till företaget. Årsredovisningen har en bredare räckvidd och innehåller ett brev från bolagets VD, detaljer om nya produkter eller tjänster, framtidsplaner, införande av styrelseledamöter och ledning. Det är obligatoriskt för offentliga företag att inkludera information som krävs av SEC.

Vad är skillnaden mellan årsredovisning och bokslut? Skillnaden i årsredovisning och bokslut härrör från det grundläggande syftet som de tjänar. Det grundläggande syftet med bokslutet är att presentera tydliga villkor och siffror, finansiell ställning, tidigare resultat samt förändringar i de finansiella ställningarna för ett företag som är nödvändiga för aktieägare och investerare. Dessa finansiella rapporter är transparenta, lättförståeliga och jämförbara med liknande organisationer. Alla tillgångar, skulder, vinster och utgifter måste vara lättillgängliga från dessa finansiella rapporter. Syftet med en årsredovisning å andra sidan är att presentera en bredare bild om företaget än bara finansiella siffror. Det diskuterar produkter, nya marknader; strategier och riktning som ett företag föreslår att ta i framtiden förutom alla finansiella data.

Årsredovisning vs bokslut

• Årsredovisning och årsredovisning för ett företag är olika dokument som ger olika upplysningar till alla intressenter.

• Årsredovisningen, som namnet antyder, ger all information om bolagets finansiella verksamhet, är årsrapporten mycket mer än enbart siffror som återspeglas i en bokslutskommuniké

• Årsredovisningen är bredare och omfattar, brev från verkställande direktören samt framtida planer och strategier i bolaget förutom finansiella rapporter.