Skillnad mellan ABA-routingnummer och ACH-routingnummer

ABA routing nummer vs ACH routing nummer

ABA och ACH routing nummer hjälper amerikanska finansinstitut att spåra var pengarna transporteras till. För närvarande finns över 21000 routingnummer i aktiv användning och varje finansinstitut i USA har minst en. Vad är dessa routing nummer och vad är skillnaden mellan dessa ABA routing nummer och ACH routing nummer?

Vad är ett ABA-routingsnummer?

Ett ABA-routingsnummer är ett 9-siffrigt nummer som identifieras med en viss bank i ett visst tillstånd. Detta 9-siffriga nummer designades av American Bankers Association långt tillbaka 1910 för att hjälpa till att identifiera finansiella institutioner. ABA-routingnumret användes huvudsakligen för överföringar av banker vid avveckling av kontroller.

Vad är ett ACH Routing Number?

Under senare år har lagstiftningen som heter Check 21 varit i kraft. Således används de ABA-routingnummer som används inte bara i överföringar och kontroll av clearing utan också för att styra elektroniska inlåning och uttag mellan finansiella institut. Företag har i allt högre grad använt elektroniska kontroller för betalningar samt för att samla in betalningar. Som sådant har ABA-routingsnumret återigen funnits i det elektroniska nätverket ACH eller Automated Clearing House.

Vad är skillnaden mellan ABA och ACH Routing Numbers?

Ruttnummer, oavsett om du ringer till ABA-routingsnummer eller ACH-routingsnummer, är två nummer som hjälper clearinghuset att identifiera din bank och för att säkerställa att pengarna inte kommer att gå vilse under transitering. ABA- och ACH-rutningsnummer är samma siffror i siffran som finns längst ner i kontrollerna och i ansökningar om direktansättning eller återkallelse. Även om det inte finns någon verklig skillnad mellan ABA-routingnummer och ACH-routingnummer, kallas det som ABA-routingnummer när det skrivs på en check eller överföring av en överföring, medan den kallas ACH-routingnumret på ett ACH-ansökningsformulär.

Sammanfattning:

ABA Routing Numbers vs ACH Routing Numbers

• ABA och ACH routing nummer är 9 siffror som identifierar en viss bank i ett visst tillstånd i USA.

• ABA- och ACH-routingnummer används vanligtvis för överföringar, kontroll av clearing och ACH-transaktioner.

• Det finns ingen skillnad mellan ABA och ACH-routingnumren. Oavsett vilken skillnad de kan ha skulle vara inom deras användningsområde.

• När du säger ABA-routingnummer, tänker man omedelbart på överföringar och kontroller. När du säger ACH-routing nummer kommer direkt inlåning och uttag komma ihåg först.