Skillnad mellan inhemsk och internationell affärsverksamhet

Inhemsk mot internationell handel Handel är inköp och försäljning av varor och tjänster. Handel kan ske inom inhemska gränser eller mellan länder internationellt. I dagens moderna värld handlar företagen i allmänhet på lokala och internationella marknader för att öka den marknadsstorlek som produkter och tjänster kan erbjudas. Lokala företag etablerar också filialer, tillverkningsanläggningar, franchiseaffärer mm utomlands för att göra fördelar med billig arbetskraft, material, låga kostnader och andra marknadsmöjligheter. Artikeln som följer tydligt förklarar villkoren inhemsk handel och internationell handel och belyser deras fördelar, nackdelar, likheter och skillnader.

Inhemsk verksamhet

Inhemsk handel är försäljning av varor och tjänster inom ett land. I detta fall kan handel endast ske inom landets territorium. Därför måste både köparen och säljaren vara bosatta i landet för att den ska bli en inhemsk handel. I tidig historia var handeln rent inhemsk tills transportvägar öppnade och människor kunde transportera varor över geografiska områden. Numera handlar flertalet länder både på inhemska och internationella marknader med målet att uppnå ekonomisk tillväxt, maximera produktionen, utländsk valuta etc.

Det finns ett antal fördelar med hemmamarknaden. transaktionskostnaderna är mycket mindre eftersom det inte finns några hinder för inhemsk handel när det gäller tullar, tullar, skatter osv. Tiden för att varor som produceras och säljs är mindre och därför kommer produkterna att nå marknaden inom en kortare period av tid. Transportkostnaderna är också lägre eftersom varor inte behöver transporteras över länder. Inrikeshandeln är också till nytta för inhemska producenter och uppmuntrar utvecklingen av små och medelstora företag. Strikt inhemsk handel kommer emellertid att erbjuda kunderna färre sorter av varor och den potentiella marknadsstorleken för säljare kommer att vara mycket mindre än om de sålde produkter över landgränserna.

Internationellt företagande

Internationell handel är försäljning av varor och tjänster över hela landet. Ett exempel från tidigare dagar är Silkevegen mellan Europa och Asien, där asiatiska silke och kryddor såldes till européer som i sin tur sålde vapen och teknik till Asien. Internationell handel ger större potential för ekonomisk tillväxt och kan leda till en större bruttonationalprodukt.Utöver produkter handlas tjänster också över gränser som konsulttjänster, callcenter, kundservice mm. Handelens värdepapper och valutor på utländska marknader är också en del av den internationella handeln. Individer och företag handlar i utländska penningmarknader och kapitalmarknader i syfte att göra större vinster. Internationell handel omfattar även utländska investeringar, licensiering, franchising mm

Det finns emellertid ett antal begränsningar som gäller för någon form av internationell handel. Tullar, kvoter, embargon och tullar kan påverka volymen av handel över gränserna och begränsningar av kapitalöverföringar, vinstutland, transaktionsskatter etc. kan påverka utländska kapital och valutatransaktioner.

Vad är skillnaden mellan inrikes och internationellt företag?

Inrikeshandel och internationell handel är lika viktiga för ekonomisk utveckling, BNP, minskad arbetslöshet, investeringar, expansion mm Inrikeshandel är handeln som sker inom ett land medan internationell handel sker över gränserna. Det finns inga inskränkningar för inhemsk handel i jämförelse med internationell handel där det finns ett antal begränsningar som skatter, avgifter, avgifter, kapitalkontroll, valutakontroll etc. Utveckling av inhemsk handel kan vara till nytta för lokala producenter och kan bidra till att minska arbetslösheten nivåer. Att utveckla internationell handel kan vara till nytta för konsumenterna när det gäller bättre variation. till producenter när det gäller mer marknadspotential, och för den totala ekonomiska tillväxten och utvecklingen av landet.

Sammanfattning:

Inhemsk mot internationell handel

• Inhemsk handel och internationell handel är lika viktiga för ekonomisk utveckling, BNP, minskad arbetslöshet, investeringar, expansion etc.

• Inrikeshandel är försäljning av varor och tjänster inom ett land. Inrikeshandeln är till nytta för inhemska producenter och uppmuntrar utvecklingen av små och medelstora företag.

• Internationell handel är försäljning av varor och tjänster över hela landet. Internationell handel ger större potential för ekonomisk tillväxt och kan leda till en större bruttonationalprodukt.

• Det finns inga inskränkningar för inhemsk handel i förhållande till internationell handel där det finns ett antal begränsningar som skatter, avgifter, avgifter, kapitalkontroller, valutakontroll etc.

• Utveckling av inhemsk handel kan vara till nytta till lokala producenter och kan bidra till att minska arbetslösheten medan utvecklandet av internationell handel kan vara till nytta för konsumenterna när det gäller bättre utbud och till producenterna när det gäller mer marknadspotential och också till fördel för landets totala ekonomiska tillväxt och utveckling.