Skillnad mellan vice och vice

Biträdande vice Vice

Någonsin undrat varför det finns vice presidenter, men vice generaldirektörer? Och varför har vi vice kaptener, men vice premiärministrar? Detta verkar vara allt förvirrande med mycket beroende på användning och prejudikat snarare än tekniska skäl. Om du tänker på politik, är vicepresident ett inlägg som i hög grad är hedersfullt, medan det exakta motsatsen ses i samband med kansliet vid ett universitet. Här är det vice kansler som är viktigare och gör allt arbete medan kansler är högskolans högskola. Låt oss undersöka lite närmare.

Om vi ​​tittar på en ordbok, finner vi att en suppleant är en person som är utsedd att ta på sig rollen och ansvaret för hans senior i hans frånvaro. Men då varför har vi biträdande professorer och inte vice eller vice professorer. Men ja, vi har biträdande chefer även vice chefer men inte vice chefer.

Vi har ledtråden i ordet deputera som berättar för oss att en suppleant är avsett att ta på sig rollen och ansvaret för hans senior om och när det behövs. Biträdande Sheriff är ett perfekt exempel på denna förklaring. Även om vice också betyder detsamma ser man i praktiken att det finns ett litet antal personer till vilka detta ord tillämpas, medan suppleant är tänkt att användas för ett större antal personer. Så vi har många suppleanter men bara 1-2 vice-chefer på ett college.

Vad är skillnaden mellan vice och vice?

• Vice och suppleant används för att ange underordnade positioner eller inlägg.

• Om vice eller suppleant skulle användas beror på konventionen, och det finns ingen regel att använda någon av dessa ord.

• Vi har sålunda vice presidenter, men ställföreträdande sheriff och vice rektor, men biträdande chef.