Skillnad mellan kundretention och förvärv

Viktiga skillnader - Kund Retention vs Acquisition

Kund retention och förvärv är två viktiga aspekter av relationen marknadsföring som fokuserar på att skapa långsiktiga relationer med kunder istället för att betona kortare mål. Den viktigaste skillnaden mellan kundretention och förvärv är att kundretention är de åtgärder som företagen vidtagit för att se till att kunderna fortsätter att köpa företagsprodukter på lång sikt genom att skydda dem mot konkurrens medan kundförvärv hänvisar till att få kunder genom marknadsföringsstrategier som reklam. Forskning har visat att det är 5-6 gånger dyrare att förvärva en ny kund än att behålla befintliga kunder.

INNEHÅLL
1. Översikt och nyckelfaktor
2. Vad är kundens behållning
3. Vad är kundförvärv
4. Jämförelse vid sida vid sida - Kundbevarande mot förvärv
5. Sammanfattning

Vad är kundreservering?

Kunderna är företagens åtgärder för att säkerställa att kunderna fortsätter att köpa företagsprodukter på lång sikt genom att skydda dem mot tävlingen. Här är målet att behålla så många kunder som möjligt, ofta genom kundlojalitet och varumärkeslojalitet, eftersom det är billigare än ansträngningarna att förvärva nya kunder. Kundreservering kan utföras på följande sätt.

Strategier för kundretention

Extraordinär kundservice

Konstant fokus på att förbättra kvaliteten hjälper företagen att behålla kunderna utan alltför stora marknadsföringsstrategier. Således bör företag alltid försöka minska brister och produktåterkallelser. Dessutom sprider nöjda kunder också positivt ord till munnen. Eftersom "nöjd kund är den bästa annonsören", tillhandahåller service av hög kvalitet för att förbättra försäljningen.

E. g. Ritz-Carlton hotell är populära för att ge en mycket bra och personlig service för kunder som bor på sina hotell.

Market penetration

Eftersom det är billigare att behålla befintliga kunder än att förvärva nya kunder blir strategin för marknadspenetration en användbar strategi att använda i ett sådant sammanhang. Detta innebär att man fokuserar på att sälja befintliga produkter eller tjänster på befintliga marknader för att få en högre marknadsandel.

E. g. Coca-Cola har expanderat genom att gå in på många marknader. Det upplever emellertid allt större försäljningsvolymer, eftersom de fortsätter att erbjuda sina befintliga produkter till befintlig kundbas.

Kundens livscykelvärde

Kundens livscykelvärde är ett marknadsföringskoncept som betonar att maximera vinst från en kund under en lång tid. Kunderna kan ta tid att bekanta sig med företagets varumärke och produkter och konsumera mer eftersom de får mer förtroende för produkterna genom direktkonsumt erfarenhet. Det tar vanligtvis tid. Således bör företag inte tänka på kort sikt men fokusera på den långsiktiga lönsamheten.

E. g. HSBC erbjuder ett antal lån till sina kunder som befinner sig i olika stadier av livet. Deras strategi är att attrahera kunder som är i ung ålder genom att erbjuda dem studielån och auto lån och behålla dem genom att erbjuda andra typer av lån som hypotekslån på senare stadier i livet och tjäna högre intressen.

Rebranding

Det här är en marknadsföringsstrategi där namnet, designen eller logotypen för ett etablerat varumärke ändras med avsikt att utveckla en ny, differentierad identitet i konsumenternas sinnen.

E. g. För några årtionden sedan led Burberry ett negativt rykte som deras kläder uppfattades som gängslitage. Under 2001 började företaget introducera nya produkter som badkläder och trenchcoats som inte är förenliga med uppfattningen om gängslitage. Företaget stödde också kändisar för att omvandla bilden av varumärket för att associera den med hög klass och rikedom, vilket visade sig vara mycket framgångsrik.

Figur 01: Burberry, godkänner kändisar som en rebrandingstrategi

Produktutveckling

Detta är en marknadsföringsteknik som fokuserar på att erbjuda nya produkter till befintliga kunder. Många multinationella företag genomför denna strategi genom att fortsätta introducera och marknadsföra nya produkter. Ibland presenterar de helt nya produktkategorier. För att en produktutvecklingsstrategi ska lyckas måste företaget ha ett starkt varumärke.

E. g. Sony startade sin verksamhet genom att producera Japans första bandspelare och fick stor popularitet genom att introducera ett antal mikroelektroniska föremål till samma kundbas.

Vad är kundförvärv?

Kundförvärv avser att skaffa kunder genom marknadsföringsstrategier som reklam. Det här är kunder som inte tidigare använt företagets produkter. Därför bör ökade ansträngningar göras för att uppmuntra dem att köpa företagets produkter. Tunga reklambudgetar bör vara på plats för att kunna skaffa många nya kunder. Marknadsutveckling och diversifiering är två allmänt tillämpliga strategier för kundförvärv.

Strategier för förvärv av kunder

Marknadsutveckling

Marknadsutveckling avser att erbjuda befintliga produkter till nya marknader på jakt efter nya kunder.

E. g. I 2013 gick Unilever in i Myanmar för att utöka sin marknad och öka intäkterna.

Diversifiering

Företag kan förbättra sina räckviddsekonomier genom att diversifiera sig till nya marknader för att förvärva nya kunder. Detta hjälper också företag att minimera affärsrisken.

E. g. Mars-företaget, som ursprungligen producerade choklad och godis, kom in på sällskapsdjurmarknaden.

Figur 02: Marsföretaget diversifierar till sällskapsdjurmarknaden

Vad är skillnaden mellan kundretention och förvärv?

Kundretention vs förvärv

Kundretention är de åtgärder som företagen vidtagit för att se till att kunderna fortsätter att köpa företagsprodukter på lång sikt genom att skydda dem mot tävlingen. Kundförvärv avser att skaffa kunder genom marknadsföringsstrategier som reklam.
Kostnader för reklam och kundhantering
Reklam- och kundhanteringskostnader är låga för befintliga kunder eftersom de är bekanta med företagsprodukter och processer. Eftersom nya kunder är mindre kända för företagets produkter och processer är det mycket dyrt att skaffa dem samt att hantera dem.
Strategi
Marknadspenetration, rebranding och produktutveckling är viktiga strategier som hjälper företag att behålla kunder. Företag kan förvärva nya kunder genom marknadsutveckling och förvärv.

Sammanfattning - Kundretention vs Acquisition

Skillnaden mellan kundretention och förvärv beror huvudsakligen på om företaget fokuserar på att betjäna befintliga kunder eller är angelägna om att förvärva nya kunder. Vissa företag kan vara intresserade av båda; De borde dock förstå att det är dyrare att förvärva en ny kund än att behålla befintliga kunder. Trots att insatserna är inriktade på att skaffa nya kunder, bör företagen inte ignorera de rådande företagen, eftersom de faktiskt kan hjälpa företaget att locka nya kunder genom ett positivt ord från munnen.

Referens:
1. Morgan, Robert M., och Shelby D. Hunt. "The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. "Journal of Marketing 58. 3 (1994): 20. Web.
2. "Kundförvärv mot kundens behållning. " Studie. com. Studie. com, n. d. Webb. 25 april 2017.
3. "Ansoff Growth Matrix - fyra sätt att utveckla ett företag. "Differentiera ditt företag RSS. N. p. , n. d. Webb. 25 april 2017.

Image Courtesy:
1. "Emma-Watson-Burberry" av j_10suited (CC BY 2.0) via Flickr
2. "Whiskas Range" av Chris Dorward (CC BY 2.0) via Flickr