Skillnad mellan bidragsmarginal och bruttomarginal

Bidragsmarginal mot bruttomarginal

Bruttomarginalen och bidragsmarginalen är ganska lika varandra och är viktiga indikatorer på ett företags lönsamhet. De erbjuder båda uppgifter som är viktiga för att fatta beslut om produktionsnivåer. Bidrag gör det möjligt för ett företag att beräkna breakeven-punkten (vilket är den mängd varor som måste säljas för företaget till breakeven). Bruttoresultatet hjälper ett företag att jämföra olika produkter och tjänster och att identifiera vilka produkter företaget producerar är mest lönsamma. Artikeln ger en omfattande förklaring till varje term och visar likheter och skillnader mellan bidragsmarginal och bruttomarginal.

Bruttomarginal

Bruttomarginalen (även kallad bruttovinstmarginalen) är andelen av den totala försäljningen som behålls av ett företag när alla kostnader i samband med produktion och försäljning av varor och tjänster har varit inräknad. Bruttomarginalen beräknas som årets totala försäljningsintäkter - Kostnaden för sålda varor dividerat med årets totala intäkter. Beräknat antal är den procentandel som företaget behåller på varje $ 1 av försäljningen, för att betala för övriga kostnader. Investerare brukar tendera att investera sina pengar i företag som har en högre bruttomarginal, vilket innebär att ett företag med en högre bruttomarginal ger mer pengar. Bruttovinst och bruttomarginal är viktiga indikatorer på ett företags lönsamhet. Bruttomarginalen hjälper också företagen att bestämma det pris som de ska sälja varor och tjänster på. Bruttomarginalen ger också en indikator på huruvida företagets försäljningskostnad är för hög och behöver kontroll.

Bidragsmarginal

För att förklara bidragsmarginalen är en förståelse för företagets kostnader avgörande. Ett företag har två typer av kostnader; fasta kostnader och rörliga kostnader. Fasta kostnader förändras inte med företagets produktion (utom efter en viss nivå) men rörliga kostnader ökar när produktionen ökar. Bidragsmarginalen beräknas genom att minska de rörliga kostnaderna för att göra en produkt från försäljningsintäkterna för att visa vad som är kvar för att betala fasta kostnader. Bidragsmarginaler är till hjälp vid beräkningen av bolagets breakeven-punkt. Bidrag kan också beräknas per enhet, och som visar de medel som ett företag mottar vid varje försäljning.

Vad är skillnaden mellan bidragsmarginal och bruttomarginal?

Bruttomarginalen och avgiftsmarginalen beräknas båda från siffror som framgår av bolagets resultaträkning. Bruttomarginalen och bidragsmarginalen är både till hjälp för företagen när man fattar beslut om produktionsnivåer. Båda dessa siffror ger en indikation på företagets lönsamhet. Det finns emellertid ett antal skillnader mellan de två. Den största skillnaden är att vid beräkning av bruttomarginalen kan kostnaden för sålda varor som minskas från totala intäkter innefatta fasta kostnader och rörliga kostnader, medan bidragsmarginalen beräknas genom att endast rörliga kostnader minskas från de totala intäkterna.

Sammanfattning:

Bidragsmarginal mot bruttomarginal

• Bruttomarginalen och avkastningsmarginalen är ganska lika varandra och viktiga indikatorer på ett företags lönsamhet.

• Bruttomarginalen (även kallad bruttovinstmarginalen) är den procentandel av den totala försäljningen som företaget behåller när alla kostnader i samband med produktion och försäljning av varor och tjänster har redovisats.

• Bidragsmarginalen beräknas genom att minska de rörliga kostnaderna för att göra en produkt från försäljningsintäkterna för att visa vad som är kvar för att betala för fasta kostnader.

• Vid beräkning av bruttomarginalen kan kostnaden för sålda varor som minskas från totala intäkter innefatta fasta kostnader och rörliga kostnader, medan bidragsmarginalen beräknas genom att endast rörliga kostnader minskas från de totala intäkterna.