Skillnad mellan råvaror och produkt

Varor jämfört med produkt

Varor och produkter liknar varandra, eftersom de effektivt är båda produkter som säljs för att uppnå affärsmål. Varorna och produkterna skiljer emellertid olika egenskaper, priser som kan laddas och målgrupper där de säljs. I dagens extremt konkurrensutsatta marknad är det viktigt att förstå skillnaden mellan råvaror och produkter och hur produkter differentieras av företag för att konkurrera effektivt i en viss bransch. Följande artikel ger en tydlig översikt över skillnaden mellan råvaror och produkter och skisserar skillnaderna mellan de två.

Vad är råvaror?

Varan avser en generisk form av en produkt som är väldigt grundläggande och odefinierad. Exempel på en vara är socker, vete, koppar, biobränslen, kaffe, bomull, potatis etc. En vara är en produkt som inte kan differentieras eftersom varje vara är lika med varandra och inte kan separeras. Till exempel är koppar en vara eftersom det är omöjligt att skilja mellan metaller som koppar, eftersom de är alla lika. Vissa saker som är gjorda av koppar som elektriska stereoanläggningar är emellertid produkter eftersom de kan differentieras med varumärke, kvalitet, ljudsystem etc. Det är viktigt att komma ihåg att eftersom varor inte kan differentieras från varandra, Priset för varor kommer att vara lika universellt.

Vad är produkter?

En produkt, å andra sidan, skiljer sig åt en vara på många sätt, eftersom produkterna kan differentieras när det gäller utseende, känsla, lukt, kvalitet etc. Till exempel är kaffebönor en vara och kan inte differentieras. Drycker som görs med kaffebönor som kaffe lattes och cappuccinos, kaffe mochas etc. är produkter eftersom de skiljer sig åt i smak, kvalitet och märke. Priserna för en produkt kommer också att variera eftersom de kan differentieras och mer värde kan läggas till. Produkter kan också säljas under ett antal varumärken eftersom de skiljer sig från varandra. Till exempel kaffe dryck märken inkluderar Starbucks, Gloria Jeans, Dunkin Donuts, etc.

Råvara vs produkt

Varor och produkter liknar varandra genom att en produkt är en förhärligad, mervärdes- och differentierad form av råvaror. Det finns emellertid ett antal skillnader mellan de två.Varor är produkter som inte kan differentieras och säljs därför till samma pris universellt. Produkter, å andra sidan, kan differentieras så att värdet kan läggas till och kan därför brandas och marknadsförs så att de säljs till olika priser beroende på skillnader i kvalitet. En annan stor skillnad mellan råvara och produkt är att varor säljs vanligtvis från företag till företag som används som råmaterial för att tillverka differentierade produkter. Å andra sidan säljs produkter till konsumenter som konsekvent söker efter differentierade produkter som är bättre i kvalitet, stil etc.

Sammanfattning:

Skillnad mellan varu och produkt

• Varor och produkter liknar varandra Det andra är att en produkt är en förhärligad, mervärde och differentierad form av råvaror.

• Varor är produkter som inte kan differentieras och säljs därför till samma pris universellt.

• Produkter kan däremot differentieras så att värde kan läggas till och kan därför brandas och marknadsförs så att de säljs till olika priser beroende på skillnader i kvalitet.