Skillnad mellan kommersiell papper och kommersiell proposition

Commercial Paper vs Commercial Bill

Vi höra termen Commercial Paper (CP) och Commercial Bill i finansiell och företagscirklar utan att någonsin förstå deras betydelse och betydelse. Dessa finansiella instrument har två olika syften. Trots att ordet kommersiellt är prefixat, finns det många skillnader mellan de två. Denna artikel försöker lyfta fram funktionerna i kommersiella papper och handelsräkningar samt skillnaderna mellan dessa finansiella instrument.

Handelspapper

Handelspapper är ett låneinstrument som banker och andra finansiella företag använder sig av för att finansiera kortfristiga placeringar. Vanligtvis använder banker och stora företag CP för att hantera rörelsekapital eller att köpa inventarier. Du kan tänka på CP som ett instrument för att samla kapital under en kort period, vilket vanligtvis är mindre än ett år. Det är ett diskonterat instrument med ett nominellt värde och ett löptidvärde. Köparen av ett kommersiellt papper köper det till den diskonterade räntesatsen som är lika med löptiden minus räntan CP bär. Dessa kommersiella papper har ett betyg som indikerar deras säkerhet och säkerhet och återspeglar investerarnas förtroende i dessa instrument.

I Indien får bolag som har en nettovärde på minst fyra bolag uppta kapital genom att utfärda dessa kommersiella papper.

Kommersiella räkningar

Kommersiella räkningar, som namnet antyder, är instrument utgivna av banker som finansierar fakturor som tagits upp av ett företag. Antag att ett företag som säljer varor eller produkter till ett annat företag är orolig över betalningen eller åtminstone vill öka säkerheten för sina pengar kan få kommersiella räkningar utgivna av banker. Banker utbetalar förskott i stället för fakturor som visar försäljning av varor. Detta är ett instrument som träder i kraft först efter att en försäljning har ägt rum. Detta är ett instrument som bankerna använder för att acceptera och / eller diskontera kundens räkningar. Kommersiella räkningar utfärdas för finansieringsbehov på medellång sikt.

Vad är skillnaden mellan Commercial Paper och Commercial Bill?

• Handelspapper och kommersiell faktura är båda finansiella instrument som används av banker.

• Kommersiella papper används av bankerna att höja ekonomin under en kort period. Köparen får CP till rabatterat pris, medan han får nominellt värde på förfallodagen.

• Kommersiell faktura är ett instrument som hjälper företag att få förskottsbetalning för de fakturor de tar upp efter att ha gjort försäljning till sina kunder.

• Kommersiella papper används av bankerna för att uppfylla sina kortsiktiga skyldigheter, medan kommersiella räkningar hjälper företagen att få pengar i förväg, för försäljning de gör.