Skillnad mellan coachning och feedback

Coaching vs Feedback

På båda sidorna är de två orden coaching och feedback så väldigt annorlunda när du hör dem. Det är på grund av upplevda skillnader mellan de två begreppen som vi har känt dem sedan vår barndom. Trots allt handlar inte allt om att ge instruktioner till någon och feedback om att ge information om någons prestation till honom? På en arbetsplats är både coachning och feedback viktiga för en chef och han måste göra en god användning av de två koncepten. Det är dock bättre att förstå nyanserna i de två termerna innan de tillämpar dessa principer.

Coaching

För att öka medarbetarnas potential är coaching som ett verktyg effektivt anställt av ledare på en arbetsplats. Detta är en färdighet som söks hos chefer och anses vara viktig för utvecklingen av kärnkompetenser inom arbetsstyrkan. Coaching är svår att visualisera på en arbetsplats, om allt man har sett i namnet coachning är undervisningskurser organiserad för att ge kunskaper om några ämnen för att klara konkurrenskraftiga tentor. På en arbetsplats handlar det om att få positiva förändringar i arbetskraftens beteende. Det blir klart att även en utomstående som coachar utan återkoppling är ofullständig, och man kan inte förvänta sig en förändring i en persons beteende tills han får feedback från sin tränare.

Feedback

Feedback är en viktig del av individens utbildning och anses vara en informell metod för att försöka åstadkomma förändringar i anställdas beteende på arbetsplatsen. Feedback uppfattas mer som ett positivt råd eller en utvärdering. Feedback är ett instrument i händerna på en tränare för att förbättra arbetskraftens prestation. Feedback, om det är i form av konstruktiv kritik, kan göra underverk som människor gillar att veta hur de är farande och vad de ska göra för att förbättra.

Vad är skillnaden mellan coachning och feedback?

• Feedback är en integrerad del av coaching-strävan, men det omvända är inte sant, och feedback kräver ingen coaching

• Feedback fokuserar på det förflutna medan coaching fokuserar på framtiden

• Feedback gör en själv- medveten, och han inser hans styrkor och svagheter. Men utan vidare hjälp i form av coachning är feedback ineffektivt.

• Feedback är bara ett av verktygen i händerna på en tränare för att få förändringar i beteendet av de anställda och utveckla ledarskapskompetens

• Feedback är information om det förflutna som nu ges för att få effekt på framtiden