Skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde

Bokfört värde mot marknadsvärde

Ett företags balansräkning är som en medicinsk rapport från en person och det visar tydligt företagets hälsa. En lönsam balansräkning visar att företaget är i gott skick och vice versa. Det finns flera viktiga saker som nämns i balansräkningen och bokfört värde är en av dem. Bokfört värde visar ett företags värde eftersom det inkluderar värdet av alla tillgångar som ett företag äger. Marknadsvärdet för bolaget är inte angivet i balansräkningen och det är beroende av många andra faktorer. Den som bestämmer sig för att investera i ett företag måste studera både bokfört värde och marknadsvärde för att få bra avkastning.

Bokfört värde

Bolagets bokförda värde är nettoförmögenheten för de tillgångar som ett företag äger i form av maskiner, byggnader, lager av råvaror eller färdiga varor och investeringar gjorda i andra ventures dessa är också kända som utövande och icke-utövande tillgångar. Av dessa tillgångar är vissa vinstgivande och andra är vinstdrivande. Dessa tillgångar är också avskrivande och uppskattande i naturen. Därför ändras bolagets bokförda värde från år till år.

Marknadsvärde

Bolagets marknadsvärde kan definieras som bolagets värde på en given dag om den ska likvideras den aktuella dagen. Värdet av ett företag enligt marknadsvärdet beror på tillgångar, god vilja och immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar är tillgångar som upphovsrätt och patent som ökar företagets marknadsvärde. Företagets mänskliga resurser har stor inverkan på företagets marknadsvärde.

Både bokfört värde och marknadsvärde är viktiga för att beräkna ett företags värde. Ett företags bokförda värde är obligatoriskt att rapporteras så att företagets investerare kan känna till företagets värde. Marknadsvärdet utvärderas endast av experterna och dess upplysningar är inte obligatoriska. Summan av bokfört värde och marknadsvärde blir viktigt om det ska förvärvas eller om ett företag går offentligt. Ett bra bokfört värde och marknadsvärde är en bra investeringskälla för att få bra avkastning.

Skillnader mellan bokfört värde och marknadsvärde

Ett företags bokförda värde och marknadsvärde kan vara mycket olika. Bokfört värde är det sanna tecknet för företagets värde, där som marknadsvärde är projiceringen av företagets värde. Bokfört värde beräknas utifrån alla materiella tillgångar som är fysiskt närvarande hos företaget och kan röra, känna eller känna igen. Marknadsvärdet beräknas enligt bokfört värde plus värdet av immateriella tillgångar. Bokfört värde beräknas generellt på ett bestämt tidsintervall för att bedöma bolagets resultat där marknadsvärdet beräknas endast vid förvärv och fusioner.